Almanya vizesi başvurunuzu VizeWorld ile güvenle gerçekleştirin. Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçin.

Almanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İş veren ve Şirket Sahibi(Ortakları) olarak Almanya vize başvurusu
Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
Şirketin antetli kağıdına imza yetkilisi tarafından kaşeli ve imzalı olarak, Almanya Konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
Vergi Levhasının Fotokopisi
İmza Sirküleri Fotokopisi
Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Orjinali
Otel Ve Uçak Rezervasyonları
Ticari seyahatleriniz için Almanya’ daki firmadan davetiye, şirketinizin bilgileri ve seyahat edecek kişinin bilgileri davetiyede belirtilmelidir.
Kimlik fotokopisi
Şirket banka hesapları son 6 aylık hareketleri bankadan ıslak kaşeli ve imzalı olmalı, bankanın imza sirküleri mutlaka sunulmalıdır.
2 adet biometrik resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni Çekilmiş ve Rötuşlanmamış )
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Pasaport fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden akınmış tam tekbil vukaatlı toplu nufus kağıt örneği
Bordrolu Çalışan olarak Almanya vize başvurusu
Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
Şirketin antetli kağıdına imza yetkilisi tarafından kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe.
Şirketin imza sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi
Yeni tarihli faaliyet belgesi Orjinali
Ticari sicil gazetesi fotokopisi
Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
Ssk hizmet dökümü
Son üç aylık bordro fotokopisi
Otelve uçak rezervasyonları
Ticari seyahatleriniz için Almanya’ daki firmadan davetiye, şirketinizin ve seyahat edecek kişinin bilgileri davetiyede belirtilmelidir.
Kimlik fotokopisi
Şirket banka hesapları son 6 aylık hareketleri bankadan ıslak kaşeli ve imzalı olmalı, bankanın imza sirküleri mutlaka sunulmalıdır.
nüfus müdürlüğünden akınmış tam tekbil vukaatlı toplu nufus kağıt örneği
2 adet biometrik resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Ev Hanımı olarak Almanya vize başvurusu (Turistik vize başvurusu)
Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
Almanyakonsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe
Gayrimenkul tapu aslı ve fotokopisi
Yeni işlenmiş bakiyeli sayfaları bulunan banka hesap cüzdanı aslı ve fotokopisi
Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir. (Tüm şirket evrakları Ssk evrakları dahil şirket yetkilisi taraından kaşelenip imzalanmalıdır.)
Vukaatlı nufus kayıt örneği
Evlilik cüzdanı aslı ve fotokopisi
Kimlik fotokopisi
2 adet biometrik resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Eşinin geçerli yada eski Almanya vizesi varsa fotokopileri
Öğrenci olarak Almanya vize başvurusu (Turistik vize başvurusu)
Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu (yolcu 18 yaşından küçük ise başvuru formunu anne ve baba imzalamalıdr.)
Almanya Konsolosluğu vize departmanı’na hitaben dilekçe
Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Almanya’ ya seyahat edebilmesi için muvafakatname
Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.
Vukaatlı nufus kayıt örneği
Kimlik fotokopisi
2 adet biometrik resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Anne veya Babanın geçerli yada eski Almanya vize si varsa fotokopileri
Emekli olarak Almanya vize başvurusu (Turistik vize başvurusu)
Tam doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru fcormu
Almanya Konsolosluğu vize departmanı’na hitaben dilekçe
Emekli cüzdanı aslı ve fotokopisi
Son 3 aylık emekli maaş hesabı
Gayrimenkul tapu aslı ve fotokopisi fotokopisi
Banka cüzdanı aslı ve fotokopisi
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2 adet biometrik resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası